Kannanotot

Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen tarkoituksena on mm. vaalia alueen kulttuuriperintöä sekä kehittää aluetta sen historiallisia arvoja kunnioittaen. Tässä tarkoituksessa yhdistys on julkaissut useita kannanottoja.

Vääksyn yhteiskoulusta rakennussuojeluesitys

Lue yhdistyksen kannanotto: http://vanhavaaksy.fi/vaaksyn-yhteiskoulusta-rakennussuojeluesitys/

Yhdistyksen kannanotto yhteiskoulun purkulupapäätökseen

Suojeltu koulurakennus puretaan uuden opetussuunnitelman vuoksi?
Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys on tyrmistynyt Asikkalan kunnan rakennusvalvonnan päätöksestä.

Lue yhdistyksen kannanotto: http://vanhavaaksy.fi/yhdistyksen-kannanotto-yhteiskoulun-purkulupapaatokseen/

Yhdistyksen tiedote Vääksyn yhteiskoulun poikkeamisluvasta

Poikkeamislupa ongelmallinen Vääksyn yhteiskoulun rakennussuojelukysymyksen kannalta. Yhdistys hakee muutosta poikkeamispäätökseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171§ mukaan poikkeamista ei saa myöntää, jos se — vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Lue yhdistyksen kannanotto: http://vanhavaaksy.fi/yhdistyksen-tiedote-vaaksyn-yhteiskoulun-poikkeamisluvasta/

Yhdistyksen kannanotto Telakkarannan kaavamuutokseen