Vääksyn yhteiskoulusta rakennussuojeluesitys

23 elokuu, 2019

tiedote 23.8.2019

Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys on jättänyt Hämeen Ely-keskukseen esityksen Vääksyn yhteiskoulun A-osan suojelemisesta rakennusperintölailla. Yhdistys on huolissaan siitä, että Suomessa vastuu rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisesta on paikallistasoilla jäänyt pitkälti kansalaisyhteiskunnan harteille. Asikkalan kunnan keskustaajama Vääksyssä voimavaroja joudutaan kerta toisensa jälkeen käyttämään jo suojellunkin rakennetun ympäristön puolustamiseen. Yhdistysten voimavarat ovat rajalliset ja suojeltujen rakennusten puolustaminen vie resursseja yleisötapahtumien järjestämisestä ja muusta positiiviselta kehittämistyöltä.

Asikkalassa myönnettiin juhannuksen alla purkulupa osayleiskaavassa suojellulle Vääksyn yhteiskoululle. Päätöksestä on jätetty tiettävästi neljä oikaisuvaatimusta, joukossa myös Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen jättämä oikaisuvaatimus. Vuonna 1931 valmistunut massiivitiilinen koulurakennus on siistissä kunnossa ja tutkimusten mukaan ongelmat sisäilmassa johtuvat väärin toteutetusta ilmanvaihdosta, joka on korjattavissa. Arvorakennus on edellisen kerran kunnostettu vuonna 1999 restauroivia periaatteita mukaillen. Nyt korjaussuunnitelmaa tosiasiallisten ilmanvaihto-ongelmien korjaamiseksi ei ole haluttu edes teettää.

Koska rakennusta uhkaa purkaminen tai vähintään arvokkaita sisätiloja hävittävä, tarpeettoman kova korjaaminen, Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys esittää Hämeen Ely-keskukselle koulun suojelemista rakennusperintölailla. Rakennusperintölailla voidaan suojella esimerkiksi paikallisesti arvokkaita rakennuksia, joiden säilymistä ja suojelua kaavoituksen keinoin ei voida turvata. Rakennusperintölailla suojelu voitaisiin ulottaa myös koulun säilyneisiin sisäosiin. Vääksyn yhteiskoulun kulttuuri- ja rakennushistorialliset arvot ovat kiistattomat. Koulu on alunperin rakennettu yksityisin lahjoitusvaroin ja sen tarkoitus on ollut taata sivistys myös maaseudulla. Sotavankila-aikaa lukuun ottamatta rakennus on ollut koko olemassaolonsa ajan alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan, mikä nostaa sen historiallista arvoa.

Yhdistyksen mielestä käyttökelpoisen ja kestävästi rakennetun suojelurakennuksen purkaminen olisi täysin vastoin kestävän kehityksen ja hiilineutraaliuden tavoitteita sekä yleismaailmallisia sivistyksellisiä oikeuksia, joihin sisältyy oikeus kulttuuriperintöön. Näille oikeuksille pohjautuu myös uusi opetussuunnitelma, jonka nimissä koulun purkua on ajettu.