Vääksynjoen sillan muinaisjäännöksen hoito

26 lokakuu, 2018

Museovirasto on myöntänyt Vääksynjoen sillan muinaisjäännöksen hoitoluvan Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistykselle. Danielson-Kalmarin huvilan lähellä sijaitsevat kiviset siltapenkereet ovat jäänne Vääksynjoen muinoin ylittäneestä sillasta, joka jäi pois käytöstä kanavan rakennusaikana 1868-1871 tielinjauksen muuttuessa. Ennen kanavaa Ylisen Viipuritien pohjoisempi linjaus ylitti Vääksynjoen tuota ajosiltaa pitkin. Silta on merkitty ainakin jo vuoden 1748 karttaan.

Muinaismuistolain suojelemille siltapenkereille ei ole aikaisemmin toteutettu hoitotoimia. Ajatus hoitoluvan hakemisesta lähti Vääksyn kulttuuriympäristöohjelmasta, johon on kirjattu Pirkanmaalta tutun Adoptoi monumentti -toiminnan mahdollisuuden selvittäminen alueen muinaismuistojen hoitamiseksi. Vaikka kyseistä toimintaa ei ole käynnistetty Päijät-Hämeessä, muinaismuistolain mukaista hoitolupaa oli mahdollista hakea.

Muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma on laadittu yhteistyössä Päijät-Hämeen maakuntamuseon sekä alueen maanomistajien eli Asikkalan kunnan ja Liikenneviraston kanssa. Maakuntamuseon ohjeistuksen mukaan suunnitellut hoitotoimenpiteet tarkoittavat puuston ja aluskasvillisuuden poistamista siltapenkereiden päältä ja ympäriltä, jotta muinaisjäännös voidaan jatkossa paremmin havaita maisemassa. Kaadettava puusto on merkitty ja sen poistamisesta vastaavat maanomistajat tulevan talven aikana. Jatkossa Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen vapaaehtoiset huolehtivat alueen pysymisestä avoimena ja paikalle tuotetaan informaatiota siltaraunion historiasta.

Lisätiedot: Reetta Nousiainen, puh. 0407771301

silta

Karttalähde: Päijänne-Vesijärvi vesistökartta 1748, KrA FHK Pf 79 nr 4, http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200907172776, kartan tuottaja: www.vanhakartta.fi, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto.