Vääksynjoen muinaisen sillan muistomerkki paljastettiin

2 kesäkuu, 2020

Vääksynjoen muinainen silta sai muistomerkin

Museovirasto myönsi vuonna 2018 Vääksynjoen sillan muinaisjäännöksen hoitoluvan Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistykselle. Alue on nyt yhteistyössä Asikkalan kunnan kanssa hoidettu luvan mukaiseen kuntoon ja paikalle on teetetty opastemuistomerkki paikallisessa sepän pajassa.

Muistomerkki paljastettiin Vääksynjoen rannalla Kalmarinpuistossa lauantaina 6.6.2020 klo 11. Paikka sijaitsee lähellä Kalmarinrannan parkkialuetta. Muistomerkin paljasti valtuuston pj, kansanedustaja Hilkka Kemppi. Tilaisuus oli osa Vanhan Vääksyn Kesän avajaisviikkoa.

Danielson-Kalmarin huvilan lähellä sijaitsevat kiviset siltapenkereet ovat jäänne Vääksynjoen muinoin ylittäneestä sillasta, joka jäi pois käytöstä kanavan rakentamisen myötä 1860-luvulla. Vaikka siltapenkereiden ikää ei tarkoin tiedetä, tielinjaus on ainakin keskiajalta. Ylisen Viipuritien pohjoisempi linjaus Lammilta Anianpeltoon ja kohti Heinolaa ylitti Vääksynjoen tuota ajosiltaa pitkin.

Muinaismuistolain suojelemalle siltarauniolle ei ole aikaisemmin toteutettu hoitotoimia ja paikka on ollut varsin näkymätön ja harvojen paikallisten tiedossa. Ajatus hoitoluvan hakemisesta lähti Vääksyn kulttuuriympäristöohjelmasta (2017), johon on kirjattu Pirkanmaalta tutun Adoptoi monumentti -toiminnan mahdollisuuden selvittäminen Vääksyn alueen muinaismuistojen hoitamiseksi. Vaikka kyseistä toimintaa ei ole käynnistetty Päijät-Hämeessä, muinaismuistolain mukaista hoitolupaa oli mahdollista hakea. Tällaisia hoitolupia ei maakunnassa vielä montaa ole.

Muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma laadittiin yhteistyössä alueellisen vastuumuseon sekä maanomistajien eli Asikkalan kunnan ja Väylä-viraston kanssa. Museon ohjeistuksen mukaan muinaisjäännöksen päältä ja ympäriltä poistettiin puusto ja aluskasvillisuus pidetään jatkossa Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen vapaaehtoisten toimesta kurissa, jotta muinaisjäännös voidaan paremmin havaita maisemassa. Lauantaina paljastettava muistomerkki puolestaan paljastaa ohikulkijoillekin sillan kivipengerten tarinaa.

Kuva: Sillan kuva on piirretty v. 1821 Vääksynjoen karttaan, joka liittyy Vesijärven pinnan laskemiseen. Kuvalähde: Kanavamuseo