Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma

11 elokuu, 2017

Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma on valmis luettavissa verkossa: Järvien ja harjun solmukohta -nimisessä julkaisussa kuvataan alueen kulttuuriympäristön kehityshistoriaa, nykytilaa ja tavoitteita. Siihen on pyritty monipuolisesti kokoamaan ajantasaista tietoa Vääksyn alueen rakennusperinnöstä, kulttuuriympäristöstä, maisemasta ja niihin liittyvistä kehittämiskohteista.

Kulttuuriympäristöohjelma on tarkoitettu Vääksyn kokonaisvaltaisen kehittämisen työkaluksi ja alueesta kiinnostuneiden, eri-ikäisten ihmisten oppaaksi omaan ympäristöön. Ajantasainen kulttuuriympäristöohjelma on tärkeä työkalu sekä viranhaltijoille että muille paikallistoimijoille. Ohjelma pyrkii syventämään näkemystä Vääksyn kulttuuriympäristöstä voimavarana, jota on monin tavoin hyödyllistä vaalia ja tuoda esiin.

Kulttuuriympäristöohjelmia on tehty noin 70 kunnassa: joko alueellisina, koko kunnan kattavina tai kaupunginosia ja kyliä koskevina. Asikkalassa laadittiin Suomen ensimmäisten kuntien joukossa koko kuntaa koskeva Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma (kuvassa vasemmalla) vuonna 1998. Ohjelma on muuten monin osin edelleen ajantasainen, mutta Vääksyn osalta lähes kaksikymmenvuotias ohjelma kaipasi päivittämistä.

Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma on tehty osana Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa –hanketta (2015-2017). Hankkeen toteuttajia ovat Helsingin yliopiston HY+. Lahden ammattikorkeakoulu ja Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys. Hanke on saanut EU:n maaseudun kehittämisrahaa Päijänne-Leaderilta. Ohjelman laatimisessa ovat olleet mukana paitsi Asikkalan kunnan, paikallistoimijoiden ja alueen asiantuntijoiden edustajia, myös Lahden ammattikorkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun ja graafisen suunnittelun opiskelijoita ja opettajia.

Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma on vapaasti saatavilla verkossa.
Siitä on otettu myös pienehkö painos koulujen, päättäjien ja kunnan toimijoiden sekä muiden asiantuntijoiden käyttöön. Ohjelmassa mainittujen yksityisten kiinteistöjen omistajille toimitetaan myös kappaleet.