Yhdistyksen toiminta

Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys on perustettu vuonna 2006 vaalimaan alueen kulttuuriperintöä, kehittämään aluetta sen historiallisia arvoja kunnioittaen sekä parantamaan alueen yritysten yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä.

Toimintaan kuuluu tapahtumien järjestämistä Vanhassa Vääksyssä, Norrlinin puiston kunnossapitoa ja kehittämistä, alueen historian kartoittamista ja tiedon arkistointia sekä yhteisön kehittämistä ja yhdessä tekemistä.