Kannanotot

Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen tarkoituksena on mm. vaalia alueen kulttuuriperintöä sekä kehittää aluetta sen historiallisia arvoja kunnioittaen. Tässä tarkoituksessa yhdistys on julkaissut useita kannanottoja.

Vääksyn yhteiskoulun A-osan purkuasiassa valituslupahakemus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Suojeltu vanha yhteiskoulurakennus on edelleen purku-uhan alainen. Jos Hämeen hallinto-oikeuden päätös jää voimaan, se tulee jatkossa vaikuttamaan muidenkin suojeltujen rakennusten kohtaloon maassamme. Muun muassa siksi on tärkeää vedota Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää yhdistyksen 26.8.2021 julkaistusta tiedotteesta: http://vanhavaaksy.fi/valituslupahakemus-korkeimmalle-hallinto-oikeudelle-vaaksyn-yhteiskoulun-a-osan-purkupaatoksesta/

Yhdistyksen tiedote Vääksyn yhteiskoulun poikkeamisluvasta

Poikkeamislupa ongelmallinen Vääksyn yhteiskoulun rakennussuojelukysymyksen kannalta. Yhdistys hakee muutosta poikkeamispäätökseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171§ mukaan poikkeamista ei saa myöntää, jos se — vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Lue yhdistyksen kannanotto: http://vanhavaaksy.fi/yhdistyksen-tiedote-vaaksyn-yhteiskoulun-poikkeamisluvasta/

Yhdistyksen kannanotto yhteiskoulun purkulupapäätökseen

Lue yhdistyksen kannanotto: http://vanhavaaksy.fi/yhdistyksen-kannanotto-yhteiskoulun-purkulupapaatokseen/

Vääksyn yhteiskoulusta rakennussuojeluesitys

Lue yhdistyksen kannanotto: http://vanhavaaksy.fi/vaaksyn-yhteiskoulusta-rakennussuojeluesitys/

Suojeltu koulurakennus puretaan uuden opetussuunnitelman vuoksi?
Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys on tyrmistynyt Asikkalan kunnan rakennusvalvonnan päätöksestä.

Yhdistyksen kannanotto Telakkarannan kaavamuutokseen