Hankkeet

Vääksynjoen muinaisen sillan muistomerkki paljastettiin

Vääksynjoen muinainen silta sai muistomerkin Museovirasto myönsi vuonna 2018 Vääksynjoen sillan muinaisjäännöksen hoitoluvan Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistykselle. Alue on nyt yhteistyössä Asikkalan kunnan kanssa hoidettu luvan mukaiseen kuntoon ja paikalle on teetetty opastemuistomerkki paikallisessa sepän pajassa. Muistomerkki paljastettiin Vääksynjoen rannalla Kalmarinpuistossa lauantaina 6.6.2020 klo 11. Paikka sijaitsee lähellä Kalmarinrannan parkkialuetta. Muistomerkin paljasti valtuuston pj, kansanedustaja Hilkka […]

2 kesäkuu, 2020

Vääksynjoen sillan muinaisjäännöksen hoito

Museovirasto on myöntänyt Vääksynjoen sillan muinaisjäännöksen hoitoluvan Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistykselle. Danielson-Kalmarin huvilan lähellä sijaitsevat kiviset siltapenkereet ovat jäänne Vääksynjoen muinoin ylittäneestä sillasta, joka jäi pois käytöstä kanavan rakennusaikana 1868-1871 tielinjauksen muuttuessa. Ennen kanavaa Ylisen Viipuritien pohjoisempi linjaus ylitti Vääksynjoen tuota ajosiltaa pitkin. Silta on merkitty ainakin jo vuoden 1748 karttaan. Muinaismuistolain suojelemille siltapenkereille ei ole […]

26 lokakuu, 2018

Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma

Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma on valmis luettavissa verkossa: Järvien ja harjun solmukohta -nimisessä julkaisussa kuvataan alueen kulttuuriympäristön kehityshistoriaa, nykytilaa ja tavoitteita. Siihen on pyritty monipuolisesti kokoamaan ajantasaista tietoa Vääksyn alueen rakennusperinnöstä, kulttuuriympäristöstä, maisemasta ja niihin liittyvistä kehittämiskohteista. Kulttuuriympäristöohjelma on tarkoitettu Vääksyn kokonaisvaltaisen kehittämisen työkaluksi ja alueesta kiinnostuneiden, eri-ikäisten ihmisten oppaaksi omaan ympäristöön. Ajantasainen kulttuuriympäristöohjelma on tärkeä työkalu sekä […]

11 elokuu, 2017

Kulttuuri-ympäristön kehittämiseen hankerahoitusta

Vääksyn kulttuuriympäristön ja matkailun vahvistamiseen on meneillään merkittävä hankepanostus. Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys, Helsingin yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu ovat saaneet EU:n maaseudun kehittämisrahaa Päijänne-Leaderilta monialaiselle yhteistyöhankkeelle. Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on kehittää Asikkalan ja erityisesti Vääksyn kanava-alueen rakennettua kulttuuriympäristöä ja vahvistaa alueen identiteettiä ja liiketoimintamahdollisuuksia paikallisten tarinoiden avulla. Samalla pystytään jatkamaan ja edelleen kehittämään […]

4 joulukuu, 2015