Vääksyn kyläkirja-hanke

kanavansiltaVääksyn kyläkirjan suunnittelu käynnistyi joulukuussa 2017, jolloin Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen alaisuuteen koottiin kirjatyöryhmä. Kirjatyöryhmä vastaa kirjan sisällön suunnittelusta, rahoituksen hakemisesta ja monista käytännön taustatöistä. Kirjahanketta tukemaan ilmoittautui välittömästi Asikkalan nuorisoseura lahjoituksellaan. Alfred Kordelinin säätiö myönsi kirjahankkeelle tukea marraskuussa 2018. Apurahan turvin kirjan toimitustyöstä pyydettiin tarjoukset ja toimitustyöhön valittiin Ina Ruokolainen ja Anuirmeli Sallamo-Lavi.

Vapaaehtoisista koostuvaan kirjatyöryhmään saa mielellään ilmoittautua mukaan! Paikallishistoriasta kiinnostuneille antoisia tehtäviä voivat olla täydentävien haastatteluiden tekeminen mutta myös viestintään, markkinointiin, taloudenseurantaan yms. liittyviä pieniä tehtäviä löytyy mikäli haluat antaa aikaasi hyvän asian eteen. Paljon taustatyötä on jo tehty valmiiksi. Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen toimintaan on kautta vuosien kuulunut paikallisten tarinoiden kerääminen mm. haastattelemalla vanhempia vääksyläisiä ja vapaa-ajanasukkaita. Vuonna 2014 käynnistettiin laajempi haastatteluiden ja valokuvien keräys. Vuosina 2016-2017 toteutetussa kulttuuriympäristöhankkeessa nauhoitetut tarinat pystyttiin litteroimaan. Uusiakin tarinoita kerääntyy jatkuvasti aktiivisessa Vääksyn tarinat -facebook-ryhmässä. Yhdistyksen yhteistyö Asikkalan kunnan äänite- ja kuva-arkiston digitointiprojektin, sekä Asikkalan kotiseutuyhdistyksen kanssa on tuottanut käsille runsain mitoin myös ennen näkemätöntä materiaalia.

Ota yhteyttä:

Reetta Nousiainen, puh. 040 777 1301 tai reetta.nousiainen(at)phnet.fi