Kulttuuriympäristöohjelma

dsc_0037Järvien ja harjun solmukohta, Vääksyn kulttuuriympäristöohjelma on ilmestynyt sekä painotuotteena että sähköisessä muodossa. Ohjelma julkaistiin elokuussa 2017.

Asikkalan kunnan kulttuuriympäristöohjelma vuodelta 1998 on edelleen suurilta osin ajankohtainen, mutta kunnan keskustaajama Vääksyn osalta ohjelmaa oli nähty tarpeelliseksi päivittää ja täydentää. Tämä päivitystyö sovittiin Asikkalan kunnan kanssa tehtäväksi yhtenä Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa -hankkeen toimenpiteenä. Työt aloitettiin tammikuussa 2016.

Kulttuuriympäristöohjelman päivitystyötä ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat:

puheenjohtaja Eeva Aarrevaara, TkT, yliopettaja LAMK
Annu Tulonen, arkkitehti, Ramboll Oy (Annu Tulonen on laatinut Asikkalan kulttuuriympäristöohjelman 1998)
Päivi Siikaniemi, tutkija, Päijät-Hämeen Maakuntamuseo
Liisa Tarjanne, yliarkkitehti, Suomen kulttuuriperinnön tuki ry
Tarja Tornio, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Asikkalan kunta
Matti Raunio, kehittämislautakunnan puheenjohtaja, Asikkalan kunta
Matti Kettunen, vapaa-aikajohtaja/Isa Maunula, kehittämispäällikkö, Asikkalan kunta
Sini Utriainen, kaavoitusassistentti, Asikkalan kunta
LAMK:n yhdyskuntasuunnittelun ja matkailun opettajia
Sari Niemi, tki-asiantuntija, LAMK
Minna-Maija Salomaa, projektipäällikkö, Helsingin Yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut
Reetta Nousiainen, projektivastaava, Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistys

Päivitystyön laatiminen tapahtui käytännössä osana Lahden ammattikorkeakoulun ympäristöalan opiskelijan Marjut Kakon päättötyötä,  muiden yhdyskuntasuunnittelun opiskelijoiden ja opettajien avustamana sekä Asikkalan kunnan ja Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen toimiessa paikallisasiantuntijana. Ohjelmatyötä esiteltiin kunnan päättäjille valtuustoseminaarissa keväällä 2016.

Kulttuuriympäristöohjelman luonnos valmistui marraskuun 2016 alkupuolella, jonka jälkeen se oli nähtävillä ja siitä pyydettiin mielipiteitä asukkailta, yhdistyksiltä ja kunnan hallinnosta/lautakunnista. Aiheesta järjestettiin myös esittely- ja keskustelutilaisuus. Ohjelma julkaistiin 11.8.2017 Anianpellon markkinoilla.