Kulttuuriympäristö-hanke

Vääksyn kulttuuriympäristön ja matkailun vahvistamiseksi on meneillään merkittävä hankepanostus. Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys, Helsingin yliopisto ja Lahden ammattikorkeakoulu ovat saaneet EU:n maaseudun kehittämisrahaa Päijänne-Leaderilta monialaiselle yhteistyöhankkeelle. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2017.

Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on kehittää Asikkalan ja erityisesti Vääksyn kanava-alueen rakennettua kulttuuriympäristöä ja vahvistaa alueen identiteettiä ja liiketoimintamahdollisuuksia paikallisten tarinoiden avulla. Samalla pystytään jatkamaan ja edelleen kehittämään Vanhan Vääksyn suosittuja tapahtumia.

Paikalliset eri-ikäiset asukkaat ja kesäasukkaat pääsevät kertomaan asuinympäristöönsä liittyviä tarinoita, jotka taltioidaan. Yrityksille, järjestöille ja kunnalle järjestetään työpajoja, joissa tuetaan paikallisuuden ja tarinoiden hyödyntämistä uusien palveluiden kehittämisessä, viestinnässä ja markkinoinnissa. Hankkeessa myös päivitetään Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma Vääksyn osalta ja kehitetään puistomiljöön suunnitelmallista hoitoa. Luvassa on myös tietoutta vanhojen talojen hoidosta ja kunnostuksesta.

Hankkeen taustalla on mm. matkailun muutokset: lähimatkailu ja paikallisuus ovat nousussa. Alueet voivat erottautua uniikeilla piirteillä ja tarinoilla, joita kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa kanavaympäristössä riittää. Hankkeella edistetään alueen asukkaiden hyvinvointia, kulttuuriympäristön säilymistä, alueen houkuttelevuutta asumisen ja matkailun kohteena sekä potentiaalisten uusien yrittäjien silmissä.

Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ja koko Asikkalan kunta saavat hankkeella merkittävää tukea toiminnalleen. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelujen viestinnän ja osallisuuden tutkijat sekä Lahden ammattikorkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmat toimivat hankkeen asiantuntijoina paikallisessa kehittämisessä. Hanketta on valmisteltu Asikkalan kunnan kanssa ja siitä on hyötyä myös kunnan maankäytön kokonaissuunnitelman laatimisessa.

Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin yliopisto. LAMK ja Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ovat osatoteuttajia.

Lue hankkeen kuulumisista lisää:

Vääksyyn liittyviä tarinoita kerätään verkossa, ESS 5.7.2016

Vääksyssä kerätään talteen alueen tarinoita, Hämeenraitti 4.8.2016

Kulttuuriympäristötyötä Vääksyssä, Ely-keskus: kulttuurin teemauutiskirje 26.10.2016

 

Yhteyshenkilöt:

Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut
projektipäällikkö Minna-Maija Salomaa
minna-maija.salomaa(at)helsinki.fi, puh.050-388 0684

Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ry
projektivastaava Reetta Nousiainen
info(at)vanhavaaksy.fi, puh. 040-777 1301

Lahden ammattikorkeakoulu Oy
TKI-asiantuntija Sari Niemi
sari.niemi(at)lamk.fi, puh. 044-7080 193

EU_lippu_ja_tunnuslauseleader_logo