Päijät-Hämeen Kylät ry palkitsi kehittämisyhdistyksen Vuoden näkyvä vaikuttaja -kunniamaininnalla.

Näkyvä vaikuttaja 2019 -palkinto kehittämisyhdistykselle

Päijät-Hämeen kylät ry on maakunnallisessa kyläjuhlassa 17.8.2019 palkinnut Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen ’Näkyvä Vaikuttaja 2019’ -palkinnolla. Yhdistys kiittää saamastaan huomionosoituksesta ja jatkaa vaikuttamistyötään jatkossakin yhteisen kulttuuriympäristömme puolesta.

Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ry järjestää paikkakunnan elinvoimaisuuden edistämiseksi ja pienyrittäjyyden tukemiseksi tapahtumia Vanhan Vääksyn alueella. Esimerkiksi Kaarnalaivojen SM-kilpailut, Avoimet ovet ja pihat & Sadonkorjuumarkkinat, peräkonttikirppikset sekä kesän- ja joulunavajaiset ovat vuosia kuuluneet yhdistyksen vapaaehtoisten toimesta järjestettyihin tapahtumiin. Yhdistys tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa ja tarjoaa paikkakuntalaisille mahdollisuuden yhteiseen toimeliaisuuteen.

Tapahtumien lisäksi Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistys ylläpitää ja hoitaa Norrlinin puistoa sekä ottaa aktiivisesti kantaa kulttuuriympäristön säilymisen ja vaalimisen puolesta. Asikkalan Vanha Vääksy on uniikki ympäristö, jonka hoitaminen ja säilyttävä käyttäminen tuottavat iloa ja elinvoimaisuutta sekä asukkaille että matkailijoille ympäri vuoden.  Yhdistys huomauttaa, että rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen on myös ilmaston kannalta kestävää toimintaa. Tämä jää usein esimerkiksi rakennusten purkamista harkittaessa huomioimatta. Julkista keskusteluakin tulisi käydä paljon enemmän siitä näkökulmasta, mitä hyvää elinvoimainen kulttuuriympäristö ja rikas historia antavat.